Rekonstruota žuvų pralaida

Jun 26, 2020

Pagrindinis rekonstruotos pralaidos tikslas – apsaugoti ir plėtoti vidaus vandenų fauną ir florą prisidedant prie vandens aplinkos gerinimo.