MITAI IR TIKROVĖ

MŪSŲ DARBAI

SEMINARAI

NARIAI

MAŽOSIOS HE

VANDENS MALŪNAI

TEISINIAI DOKUMENTAI

PRISIJUNGTI
En
Lt
Apie mus Naujienos Narystė Kontaktai Įstatai Nuorodos

 VANDENS MALŪNAI

Vandens malūnų užtvankų liekanų šalyje yra apie 300 (oficialaus registro nėra). Absoliučios daugumos jų hidrotechnikos statiniai, įskaitant užtvankas, yra sunykę ir jokios patvankos (tvenkinio) praktiškai nėra likę. Tačiau  betono luitai esantys upėje kelia potencialią grėsmę žmogaus aplinkai.  Apie 80 šių užtvankų liekanų, įskaitant įvairius upių slenksčius, yra ichtiologiniu požiūriu svarbiose upėse. LR Žemės ūkio ministro įsakymu 33 buvusių vandens malūnų užtvankų vietoje yra rekomenduojamos priemonės žuvų migracijos sąlygoms pagerinti (dažniausiai tai užtvankų liekanų išgriovimas už Valstybės pinigus). Nepaisant to, kad dalis šių vandens malūnų turi kultūrinę ir paveldo vertę.
LHA siūlo šiuo vandens malūnus atstatyti, įrengti mažąsias HE ir šalia jų pastatyti žuvitakius. Iš tikro, daugeliu atveju vandens malūnai yra gera vieta energijai gaminti. Užtvankų griovimui ar žuvitakių pastatymui būtinos žymios viešos investicijos, kurių būtų galima išvengti pritraukus privatų kapitalą, suteikiant sąlygas įrengti mažas HE, tuo pačiu puoselėjant kaimo turizmą, vandens pramogas bei įvairinant kaimo verslą.
Malūnų užtvankas (iki 4-5 m aukščio) būtų galima atstatyti beveik visose upėse. Pasaulyje ir Lietuvoje yra įrodyta, kad žemos  užtvankos (užliejamos kasmetinių  potvynių  metu) ir kurios tvenkinys yra pratakus, nekeičia reikšmingai hidrologinio režimo ir tuo pačiu neigiamai neatsiliepia gamtinei aplinkai.


LR žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 3D-427 „Dėl užtvankų, prie kurių reikia pastatyti įrenginius žuvų migracijai, sąrašo ir buvusių užtvankų liekanų, kuriose reikia pašalinti kliūtis, trukdančias žuvų migracijai, sąrašo patvirtinimo“.

Gargždų malūno slenksčio griuvėsiai (Minija, ichtiologinis draustinis, paveldo objektas,ekologinė ir kultūrinė upė).

Siesarties malūno griuvėsiai.