MITAI IR TIKROVĖ

MŪSŲ DARBAI

SEMINARAI

NARIAI

MAŽOSIOS HE

VANDENS MALŪNAI

TEISINIAI DOKUMENTAI

PRISIJUNGTI
En
Lt
Apie mus Naujienos Narystė Kontaktai Įstatai Nuorodos

 Vandens teisė:

LR Vandens įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo
Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės


AEI teisė:

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (2009)
Nacionalinė energetikos strategija

Susipažinti su Atsinaujinančių energijos šaltinių įstatymo projektu galima LR Seimo tinklapyje (www.lrs.lt) Teisėkūros skiltyje (įstatymo projektas XIP-1749).

Aplinkosaugos teisė:

ES Bendroji Vandens politikos direktyva
Kriterijų dirbtiniams, labai pakeistiems ir rizikos vandens telkiniams išskirti aprašas
Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašas
Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos