Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Patvirtintame Litgrid plane hidroelektrinėms numatomas svarbus vaidmuo

Mar 01, 2021

 Vasario 19 dieną Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų 2020–2029 m. plėtros planą. Plane pateiktuose moksliniuose tyrimuose ir studijose akivaizdžiai matomas stabilios vietinės generacijos trūkumas įgyvendinant atsijungimo nuo BRELL energetinio žiedo planus.

AB Litgrid plėtros perspektyviniame plane iki 2029 metų nurodomas mažųjų HE galingumas - 27 MW. Hidroelektrinėms numatytas labai svarbus vaidmuo sinchronizacijos su Kontinentinės Europos tinklais kontekste dėl jų patikimumo ir garantuotos galios prieinamumo. Dėl technologinių pranašumų hidroenergetikai atsiveria naujos galimybės dirbti balansavimo ir tinklo kokybės gerinimo sferoje.

Studijose pažymima, kad Lietuvoje veikiančių hidroelektrinių patikimai prieinamas galingumas žiemos metu vidutiniškai yra 60%, o vasarą 40% nuo instaliuotos galios. Tuo tarpu vėjo jėgainių šis vidutinis metinis rodiklis yra 15%, o saulės tik 5%. Tai patvirtina, kad ir nedidelės galios hidroelektrinės yra svarbios ne vien gerinant skirstomojo elektros tinklo kokybę (apie tai skaityti hidro.lt, Vupertalio universiteto mokslininkų straipsnio išvadose). Minėtos hidroelektrinių savybės dažniausiai techninių diletantų yra sąmoningai arba dėl nežinojimo nutylimos.

Patvirtintą plėtros planą galima pdf formatu parsisiųsti iš lrs.lt svetainės.

Europa vienijasi darnios hidroenergetikos plėtrai

Europos Sąjungos finansavimą gavęs projektas, COST … skaityti toliau

Mokslinių tyrimų kryptys ateities hidroenergetikai

Hidroenergetika daugiau kaip šimtą metų tarnauja kaip patikimas … skaityti toliau

Lietuvos hidroenergetikų asociacija - Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos narė

Mažųjų hidroelektrinių savininkus vienijanti Lietuvos hidroenergetikų asociacija (LHA) … skaityti toliau

Visi įrašai