Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

VDU mokslininkai: Mažųjų HE poveikis vandens ekosistemoms yra nereikšmingas

Feb 23, 2021

Šveicarijoje leidžiamas recenzuojamas mokslo žurnalas "Vanduo" paskelbė Kauno VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkų tyrimą apie Lietuvos mažujų hidroelektrinių poveikį vandens ekosistemoms. Straipsnyje skelbiama, kad poveikis ekosistemoms nėra žymus.

Paėmus vandens mėginius prie dešimties mažųjų HE skirtingose Lietuvos vietose, prieš užtvanką ir už jos, kur baigiasi tvenkinys, buvo padarytos išvados, kad vandens fizikinės ir cheminės savybės prie hidrojėgainių nėra pakitusios.

Siekiant ištirti mažųjų HE poveikį Lietuvos žuvų bei kitiems biologiniams indeksams buvo panaudota kartotinė regresinė analizė, kuri parodė, kad šie indeksai priklauso nuo vagos hidraulinių savybių - upės vidutinio gylio ir jos vandens ploto. Panaši analizė parodė, kad kai kuriuos vandens mikroorganizmus labiau paveikia susikaupusio azoto ir kietųjų medžiagų koncentracija nei vandens tėkmė, greitis ar upės vagos plotas.

Prie kai kurių HE, žemiau turbinų išleidžiamo vandens vagoje pastebėti tėkmės pokyčiai, tačiau mokslinio tyrimo išvadose teigiama, kad mažųjų HE įtaka biologiniams indeksams bei žuvų biomasei nėra reikšminga.

Nuoroda į tyrimą: 

https://www.mdpi.com/2073-4441/13/4/433

Tarptautiniame seminare - Lietuvos hidroenergetikų asociacijos pranešimas

Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens inžinerijos … skaityti toliau

Position regarding the EU Nature Restoration Regulation

Lithuanian hydropower association supports the initiative and … skaityti toliau

Lietuvos hidroenergetikų asociacijos pozicija dėl ES Gamtos atkūrimo reglamento

Lietuvos hidroenergetikų asociacija palaiko Europos Sąjungos iniciatyvą … skaityti toliau

Visi įrašai