Lithuanian Hydropower Association

Viewing posts from June, 2020

Rekonstruota žuvų pralaida

Pagrindinis rekonstruotos pralaidos tikslas – apsaugoti ir plėtoti vidaus vandenų fauną ir florą prisidedant prie vandens aplinkos gerinimo.