Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

More Info

Lithuanian Hydropower Association

Tarptautinės Asociacijos

Europos atsinaujinančios energetikos federacija
Tarptautinė hidroenergetikos asociacija
Pasaulinė vandens taryba
Pasaulinė energetikos taryba
Lenkijos hidroelektrinių asociacija

Institucijos Lietuvoje

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Aplinkos apsaugos agentūra
Lietuvos vėjo energetikų asociacija
Lietuvos saulės energetikos asociacija
Lietuvos atsinaujinančių energetikos išteklių konfederacija
Lietuvos energetikos institutas

Vandens teisė

LR Vandens įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo
Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės

AEI teisė

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (2009)
Nacionalinė energetikos strategija
Susipažinti su Atsinaujinančių energijos šaltinių įstatymo projektu galima LR Seimo tinklapyje (www.lrs.lt) Teisėkūros skiltyje (įstatymo projektas XIP-1749).

Aplinkosaugos teisė

ES Bendroji Vandens politikos direktyva
Kriterijų dirbtiniams, labai pakeistiems ir rizikos vandens telkiniams išskirti aprašas
Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašas
Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos

Kodėl Europai reikia mažosios hidroenergetikos?

25 000 ES veikiančių mažųjų hidroelektrinių prisideda prie … skaityti toliau

Pirmoji Lietuvos elektrinė - hidroelektrinė? Netikėti faktai apie mažąją hidroenergetiką

Balandžio 17-oji - Lietuvos energetikų diena. Teigiama, kad … skaityti toliau

Mažosios hidroelektrinės: būti ar nebūti?

Energetikos tema žiniasklaidos antraštėse dominuoja jau ne pirmą … skaityti toliau

Visi įrašai