Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

LHA

Lithuanian Hydropower Association

Europa vienijasi darnios hidroenergetikos plėtrai

Europos Sąjungos finansavimą gavęs projektas, COST veikla PEN@Hydropower, startavo 2022 m. Projekto tikslas – sukurti mokslininkų, tyrėjų, inžinierių tinklą, bendradarbiauti kviečiant ir kitas - politikos, industrijos, … read more

Mokslinių tyrimų kryptys ateities hidroenergetikai

Hidroenergetika daugiau kaip šimtą metų tarnauja kaip patikimas švarios elektros energijos šaltinis. Visam pasauliui siekiant pereiti prie tvaresnių energetikos alternatyvų, hidroenergetika yra vienas svarbiausių elementų. Europos Komisija, suprasdama … read more

Lietuvos hidroenergetikų asociacija - Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos narė

Mažųjų hidroelektrinių savininkus vienijanti Lietuvos hidroenergetikų asociacija (LHA) tapo Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos (LAIEK) nare. Šis žingsnis žymi naują etapą hidroenergetikos sektoriaus integracijai į platesnę atsinaujinančių išteklių energetikos … read more

Už beveik 100 tūkst. eurų restauruojamas vieno iš Biržuvėnų dvaro sodybos statinių stogas

Biržuvėnų dvaro sodybos buvusį kartono fabriką Telšių rajone hidroelektrinės veiklai išsinuomojusi įmonė „Gamtos energija" ėmėsi pietvakarinio korpuso stogo tvarkybos darbų. Siekiant apsaugoti šį kultūros paveldo objektą buvo nuspręsta … read more

Nauja atsinaujinančios energetikos era po Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos COP28 sprendimų

Dubajuje lapkričio 30 - gruodžio 12 d. vykusioje COP28 konferencijoje pasaulio lyderiai įsipareigojo iki 2030 m. patrigubinti atsinaujinančios energijos pajėgumus, kas reiškia neabejotiną iškastinio kuro eros pabaigą. Pabrėždamos … read more

Ne kiek, o kada gaminti: Europos elektros rinkos dizaino reformos galimybės lanksčiai, nors ir mažai, elektros generacijai

Kaip savo pranešime skelbia Kauno technologijos universitetas, perėjimas prie klimatui neutralios energetikos ir Europos Žaliasis kursas lemia, kad į elektros energetikos sistemas integruojama vis daugiau saulės … read more

Pristatyta pasaulinė mažųjų hidroelektrinių plėtros ataskaita

Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija (UNIDO), bendradarbiaudama su Tarptautiniu mažųjų hidroelektrinių centru, pristatė pasaulinę mažųjų hidroelektrinių plėtros ataskaitą apie mažosios hidroenergetikos naudas ir potencialą. Ataskaitoje, kuri … read more

Hidroelektrinių vaidmuo keičiasi: kokie iššūkiai ir galimybės laukia?

Tarptautinė atsinaujinančios energetikos agentūra (IRENA) pristato specialią ataskaitą politikos formuotojams ir hidroenergetikos specialistams - joje apžvelgiamos hidroelektrinių technologijos, privalumai (tarp jų - teikiamos sisteminės paslaugos), potencialas, jau įgyvendinami … read more

Hidroenergetika tarptautinių organizacijų ataskaitose: įdomūs faktai ir aktuali statistika

Mūsų šio dešimtmečio pasirinkimai ir jų rezultatai mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas nulems, ar mums pavyks apriboti klimato atšilimą iki 1,5°C, skaičiuojant nuo priešindustrinių laikų vidutinės temperatūros. … read more

Tarptautiniame seminare - Lietuvos hidroenergetikų asociacijos pranešimas

Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens inžinerijos katedros profesorių Petro Puno ir Algirdo Radzevičiaus organizuotame tarptautiniame seminare “Miestų vandentvarkos tvarumo skatinimas: mikrohidroenergijos naudojimas urbanistiniuose vandens tinkluose” asociacijos … read more

Position regarding the EU Nature Restoration Regulation

Lithuanian hydropower association supports the initiative and long term efforts to preserve nature and restore at least 20% of the ecosystems on the lands and seas of … read more

Lietuvos hidroenergetikų asociacijos pozicija dėl ES Gamtos atkūrimo reglamento

Lietuvos hidroenergetikų asociacija palaiko Europos Sąjungos iniciatyvą ir ilgalaikes pastangas išsaugoti gamtą bei iki 2030 m. atkurti bent 20 proc. ekosistemų ES sausumos ir jūros teritorijose. Vertinant … read more

Hidroelektrinės - Europos perėjimo prie klimatui neutralios energetikos ašis

Europos Žaliasis kursas nurodo ambicingą viziją ir kryptį, kaip Europa pereis prie klimatui neutralios energetikos sistemos. Elektros gamybai ilgainiui nebebus naudojamas iškastinis kuras, o pasitelkiami tik atsinaujinantys … read more

Hidroenergetikos inovacijos - Europos konkurencinis pranašumas visame pasaulyje

Siekiant esminių permainų kovoje su klimato kaita, valstybės ieško sprendimų ir technologijų, leidžiančių pereiti prie klimatui neutralios energetikos sistemos. Šiame kontekste itin svarbi tampa hidroenergetika, kuri leidžia patikimai … read more

Europos planas hidroenergetikai: kaip juo pasinaudos Lietuva?

Europos perėjimas prie klimatui neutralios energetikos sistemos reiškia, kad elektros gamybai atsisakoma iškastinio kuro ir pasitelkiami tik atsinaujinantys ištekliai. Išties matome, kaip aktyviai yra investuojama į saulės ir … read more