LHA

Lithuanian Hydropower Association

Rekonstruota žuvų pralaida

Pagrindinis rekonstruotos pralaidos tikslas – apsaugoti ir plėtoti vidaus vandenų fauną ir florą prisidedant prie vandens aplinkos gerinimo.