Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Kodėl Europai reikia mažosios hidroenergetikos?

Apr 27, 2023

25 000 ES veikiančių mažųjų hidroelektrinių prisideda prie energetikos sektoriaus dekarbonizacijos ir teikia lankstumo paslaugas Europos energetikos sistemai - tai leidžia integruoti daugiau vėjo ir saulės elektrinių, kurių gamyba nėra pastovi. Be to, hidroelektrinės gali sušvelninti neigiamus potvynių ar sausros padarinius bei elektra aprūpinti vietos bendruomenes esant gedimams elektros perdavimo tinkluose. 

Europai atsisakant iškastinio kuro ir priklausomybės nuo importuojamų dujų iš Rusijos, svarbu užsitikrinti pakankamą ir patikimą elektros gamybą iš atsinaujinančių šaltinių. Lanksčiai galinti veikti hidroenergetika itin reikšminga siekiant RePowerEU tikslų. Įvertinus neišnaudojamo hidroenergetikos potencialo galimybes nustatyta, kad, net laikantis pačių griežčiausių aplinkosaugos ribojimų, Europos mažosios hidroelektrinės per metus papildomai gali pagaminti 79 TWh žalios elektros energijos. Aktyvesnė gamyba ir buvusių senųjų jėgainių rekonstrukcija slepia didžiausią nerealizuotą hidroenergetikos potencialą.

Vienas plačiausiai paplitusių mitų, kad hidroenergetika ir aplinkosauga yra nesuderinami dalykai. Per pastaruosius keletą dešimtmečių stebime intensyvią žemės ūkio veiklą, miestų plėtrą, taip pat cheminę, organinę, farmacinę vandens telkinių taršą. Nors teigiama, kad didžiausią grėsmę vandens ekosistemai kelia energetika ir hidroelektrinės, Italijos mokslininkų 2022 m. paskelbtas tyrimas, kurio pagrindas - empirinis vertinimas taikant ilgalaikį “prieš-po-kontrolė-poveikis” (Before - After - Control - Impact) metodą šešiose Italijos Saldur upelio vietose, neparodė reikšmingų ekosistemos skirtumų, atsirandančių dėl hidroelektrinės veiklos.

Europos hidroelektrinių savininkai investavo milijardus eurų į esamų hidroelektrinių modernizavimą ir priemones, mažinančias poveikį aplinkai, tuo deklaruodami savo ilgalaikį įsipareigojimą saugoti aplinką, ir šio įsipareigojimo laikosi.

Daugiau informacijos apie Europos mažąją hidroenergetiką kviečiame ieškoti Europos atsinaujinančios energetikos federacijos (EREF) leidiniuose:

Europa vienijasi darnios hidroenergetikos plėtrai

Europos Sąjungos finansavimą gavęs projektas, COST … skaityti toliau

Mokslinių tyrimų kryptys ateities hidroenergetikai

Hidroenergetika daugiau kaip šimtą metų tarnauja kaip patikimas … skaityti toliau

Lietuvos hidroenergetikų asociacija - Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos narė

Mažųjų hidroelektrinių savininkus vienijanti Lietuvos hidroenergetikų asociacija (LHA) … skaityti toliau

Visi įrašai