Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Miestų vandens ciklo tvarumo didinimas: energijos išgavimas vandentiekos ir nuotekų tinkluose, naudojant mikro hidroelektrinių technologijas

Nov 20, 2020


Ką daryti, kad miestų vandentvarkos tinklai taptų atsinaujinančios energijos šaltiniu? Tokį klausimą bando atsakyti grupė mokslininkų iš Vytauto Didžiojo Universiteto, Ispanijos mokslo ir technologijų parko CARTIF, Lenkijos Szevalskio hidraulinių mašinų instituto bei hidroelektrinių plėtros įmonės ,,Aquatec“ ir ,,Aquas de Leon“ (Ispanija), vadovaujami lietuvio profesoriaus Petro Punio. Profesoriaus P. Punio iniciatyva prie projekto simboliniu pavadinimu "LIFE" buvo pakviesta prisidėti ir Lietuvos hidroenergetikų asociacija.

Ambicingas didelės apimties projektas - indėlis į EK iškeltus tikslus tapti pasauliniu lyderiu pereinant prie švarios energijos, nurodytus Direktyvoje 2009/28 / EK arba “Švari energija visiems europiečiams”. Tyrimo metu siekiama sudaryti sąlygas valdžios institucijoms didinti miestų vandens tiekimo paslaugų konkurencingumą ir tvarumą, taip pat - sukurti pažangią valdymo sistemos ir stebėsenos platformą, siekiant kontroliuoti energijos gamybą ir naudojimą. 

Projekto dalyviai siekia didinti atsinaujinančios energijos išgavimą mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas. 2018m. Vokietijos Wuppertalio universiteto mokslininkų atliktame tyrime buvo pateikta išvada, kad būtent hidrojėgainių ŠESD emisijos yra pačios mažiausios iš visų plačiai naudojamų elektros gamybos rūšių.

ES remiamo "Life" projekto metu pirmąsyk istorijoje bus inventorizuojamas energijos regeneravimo potencialas Europos miestuose, bus kuriamas mažosios hidroenergetikos kompiuterinis tinklas, konstruojami bei paleidžiami demonstraciniai prototipai. 

Vienas pagrindinių tikslų yra įvertinti potencialias vietas Europoje mažosios hidroenergetikos projektams - Lietuvos miestuose nurodoma apie 20 tokių vietoviųMažiausiai 30 panašių tyrimų numatoma atlikti įvairiose ES šalyse. 

Nuoroda į projekto puslapį VDU svetainėje:
Miestų vandens ciklo tvarumo didinimas: energijos išgavimas vandentiekos ir nuotekų tinkluose, naudojant mikro hidroelektrinių technologijas (LIFE NEXUS).

Sužinoti daugiau apie tyrimą galima susisiekiant su projekto vadovais el. paštu: petras.punys@vdu.lt, algirdas.radzevicius@vdu.lt.

Europa vienijasi darnios hidroenergetikos plėtrai

Europos Sąjungos finansavimą gavęs projektas, COST … skaityti toliau

Mokslinių tyrimų kryptys ateities hidroenergetikai

Hidroenergetika daugiau kaip šimtą metų tarnauja kaip patikimas … skaityti toliau

Lietuvos hidroenergetikų asociacija - Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos narė

Mažųjų hidroelektrinių savininkus vienijanti Lietuvos hidroenergetikų asociacija (LHA) … skaityti toliau

Visi įrašai