Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Ne kiek, o kada gaminti: Europos elektros rinkos dizaino reformos galimybės lanksčiai, nors ir mažai, elektros generacijai

Oct 30, 2023

Kaip savo pranešime skelbia Kauno technologijos universitetas, perėjimas prie klimatui neutralios energetikos ir Europos Žaliasis kursas lemia, kad į elektros energetikos sistemas integruojama vis daugiau saulės ar vėjo elektrinių, kurios yra visiškai priklausomos nuo paros meto ir sezoniškumo. Todėl esminiu pranašumu tampa ne pagaminamos elektros kiekis, o tai, kada ji gali būti pagaminta. Tuo metu, kai nepučia vėjas ar nešviečia saulė, šaltuoju metu, šią problemą sprendžia, pavyzdžiui, hidroelektrinės, kurių gamyba lanksčiai reguliuojama.

<span>Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto (KTU EVF) Elektros energetikos sistemų katedros mokslininkai, naudodami Europos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) patvirtintą metodiką, atliko studiją, kurioje apskaičiavo, jog Lietuvos mažosios hidroelektrinės, galinčios lanksčiai reguliuoti savo gamybą, per metus atneša naudos visuomenei už 24-384 mln. EUR kasmet iki 2030 m.

Temos aktualumą ir studijos svarbą patvirtina kvietimas ją pristatyti Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centre Italijoje, Europos saugumo, patikimumo ir duomenų asociacijos seminare spalio 25-26 d. Pristatymams atrinktos mokslinės studijos turi atitikti komisijos nustatytus griežtus aktualumo, kokybės ir profesionalumo reikalavimus.

„Visa komanda džiaugiasi, kad mažosios hidroenergetikos temos aktualumas ir mūsų atlikti tyrimai įvertinti Europos mokslininkų bendruomenėje, o Kauno technologijos universitetas matomas kaip prestižinė mokslo įstaiga, ugdanti aukšto lygio talentus“, – sako vienas studijos rengėjų lektorius Jonas Vaičys.

Lanksčios ir valdomos generacijos, tokios kaip hidroenergetika, svarbą aktualizavo ir praėjusią savaitę pasiektas Europos Vadovų Tarybos susitarimas dėl naujo elektros rinkos dizaino, kuriame itin daug dėmesio skiriama lankstumui – elektros sistemos gebėjimui prisitaikyti prie nepastovių elektros gamybos, vartojimo ir tinklo prieinamumo reikiamu metu.

Naujoms hidroelektrinėms su tvenkiniu nebus privalomas kainų fiksavimo sandorių (angl. contract for difference) principas, tokiu būdu jas išskiriant kaip lanksčias ir įgalinančios investicijas į saulės ir vėjo parkus bei dar kartą pabrėžiant jų galimybę kaupti ir gaminti elektros energiją tada, kada reikia.

Dokumente taip pat pažymima, jog trumpalaikių elektros rinkų taisyklėse turėtų būti sumažintas minimalus siūlomas kiekis (minimum bid size), siekiant užtikrinti mažų lankstumo paslaugos teikėjų dalyvavimą.

„Rinkos dizaino reforma labai aiškiai ir tiksliai „sudėliojo taškus ant i“, kad žalioji transformacija neįmanoma be lanksčios ir planuojamos generacijos – tai yra, būtinybės gaminti elektrą tada, kada labiausiai reikia. Svarbu atkreipti dėmesį, kad „planuojama” ir „prognozuojama” skiriasi. Saulės ir vėjo generacija yra tik „prognozuojama” – kitaip tariant, tai yra orų prognoze paremtas spėjimas, kuris, nors ir gana tikslus, tačiau paklūsta akivaizdiems gamtos dėsniams – naktį nešviečia saulė, o spaudžiant speigui nepučia vėjas. Kai bus įgyvendintos visos siūlomos priemonės, vartotojai turėtų būti apsaugoti nuo ypač aukštų kainų pikų, nes bus užtikrinta pakankama elektros energijos pasiūla ir konkurencija tuomet, kada jos labiausiai reikia“, – sako KTU docentas praktikas Daivis Virbickas.

Daugiau informacijos apie Europos rinkos dizaino reformą rasite šioje nuorodoje, Europos Vadovų Tarybos siūlomo dokumento tekstą rasite šioje nuorodoje.

Europa vienijasi darnios hidroenergetikos plėtrai

Europos Sąjungos finansavimą gavęs projektas, COST … skaityti toliau

Mokslinių tyrimų kryptys ateities hidroenergetikai

Hidroenergetika daugiau kaip šimtą metų tarnauja kaip patikimas … skaityti toliau

Lietuvos hidroenergetikų asociacija - Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos narė

Mažųjų hidroelektrinių savininkus vienijanti Lietuvos hidroenergetikų asociacija (LHA) … skaityti toliau

Visi įrašai