Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Tėvynės Sąjungos prognozės mažajai hidroenergetikai 1996 metais

Oct 26, 2020

Vakar paaiškėjo, kad 2020m. Lietuvos Seimo rinkimus laimėjo Tėvynės Sąjunga - Lietuvos Krikščionys Demokratai. Galime prisiminti, kaip šiandien valdančiąją koaliciją burianti TS-LKD prieš taip pat laimėtus 1996 m. rinkimus domėjosi atsinaujinančiais energijos šaltiniais neseniai atsikūrusioje šalyje. Dalinamės tuometinės Tėvynės Sąjungos užsakymu paruošta TV laida apie mažosios hidroenergetikos situaciją bei perspektyvas Lietuvoje.

Laidoje kalbinami mažosios hidroenergetikos atkūrimo nepriklausomoje Lietuvoje pradininkai  - jauni inžinieriai bei naujų įmonių akcininkais tapę regionuose esančių elektrinių darbuotojai. Situaciją komentavo Lietuvos mokslų akademijos narys, Lietuvos energetikos instituto vyriausiasis bendradarbis, prof. Juozas Burneikis, nemažai prisidėjęs prie Lietuvos nacionalinės energetikos strategijos kūrimo.

J. Burneikis laidoje neabejoja dėl mažųjų elektrinių aktualumo ir jų atstatymo prasmės tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Energetikos ekspertas mini 434* tvenkinius Lietuvoje, kurių plotas yra didesnis už 5 ha ir kuriuose galima atkurti mažąsias hidroelektrines dėl jau esančių užtvankų, vandens numetimo įrengimų bei kitų aplinkybių.

Laidos pašnekovas pažymi, kad būtent tos vietos, kur kadaise stovėjo malūnai ar hidroelektrinės -  tinkamiausios ir naujai statybai.

1996 m. TS užsakymu kurtoje laidoje prognozuojamas hidroenergetikos atgimimas Lietuvoje, naujų įmonių kūrimasis. Taip pat, aptariamos kliūtys, minimi tuometinės įstatymų bazės trūkumai. Laidoje minima, kad 1996 m. Lietuvoje veikė 13 mažųjų hidroelektrinių.

LHA žiniomis, šiandien Lietuvoje veikia 96 mažosios hidroelektrinės. Jas prižiūrinčiose įmonėse dirba apie 250 žmonių, kasmet į valstybės biužetą sumokami keli milijonai EUR mokesčių.

Verta paminėti, kad į Seimą su TS-LKD šiemet pateko ir Kazys Starkevičius, kuriam 1997-2000 m. dirbant Kauno apskrities viršininku, Norvegų verslininkams penkiasdešimčiai metų išnuomotos užtvankos naujų hidroelektrinių statybai (žr. straipsnį žemiau). 2000m. Angirių HE atidarymas
*A. Stulginskio universiteto (dabar - VDU ŽŪA) mokslininkų duomenimis Lietuvoje yra apie 600 didesnių tvenkinių tinkamų mažajai hidroenergetikai.