Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Tarptautiniame seminare - Lietuvos hidroenergetikų asociacijos pranešimas

Sep 25, 2023

Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens inžinerijos katedros profesorių Petro Puno ir Algirdo Radzevičiaus organizuotame tarptautiniame seminare “Miestų vandentvarkos tvarumo skatinimas: mikrohidroenergijos naudojimas urbanistiniuose vandens tinkluose” asociacijos prezidentas Dainius Markauskas Lietuvos ir užsienio mokslininkams pristatė Lietuvos mažąją hidroenergetiką ir iššūkius, su kuriais sektorius susiduria šiandien. Seminare, kuris yra NEXUS LIFE projekto dalis, dalyvavo daugiau kaip 30 svečių iš Lietuvos, Lenkijos ir Ispanijos.

Seminare buvo pristatytas municipalinių vandenų hidroenergijos potencialo vertinimas Ispanijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, taip pat praktiniai mikrohidroenergetikos projektų įgyvendinimo aspektai. Švaraus perėjimo prie klimatui neutralios energetikos įgyvendinimui pasitelkti galima net miestų vandens tinklus. Tam svarbu įvertinti mikrohidroenergetikos potencialą, atsižvelgiant į perteklinio slėgio ir skirtingų aukščių teikiamas galimybes. Tad vienas iš šio NEXUS LIFE projekto pagrindinių tikslų - geografinės duomenų bazės sukūrimas su naujomis potencialiomis hidroenergijos gavybos vietomis ir esamomis hidroelektrinėmis vandentieko, nuotekų ir šiluminiuose tinkluose. Lietuvoje nustatytos 25 vietos, potencialiai tinkamos tokiai hidroenergijai. Aštuonioms potencialioms mikrohidroelektrinėms rengiamos techninės studijos.

Lietuvos hidroenergetikos asociacijos pranešime akcentuota, jog mažoji hidroenergetika yra lanksti bazinės elektros energijos generacijos rūšis. Tai reiškia, kad ji yra lengvai valdoma ir leidžia į elektros sistemą integruoti daugiau nepastovių saulės ar vėjo generatorių. Be to, mažųjų hidroelektrinių teikiama nauda Lietuvos visuomenei elektros energijos srityje yra nuo 24 iki 384 mln. EUR per metus iki 2030 m., kai bus įgyvendinti visi strateginiai elektros energetikos projektai.

Europa vienijasi darnios hidroenergetikos plėtrai

Europos Sąjungos finansavimą gavęs projektas, COST … skaityti toliau

Mokslinių tyrimų kryptys ateities hidroenergetikai

Hidroenergetika daugiau kaip šimtą metų tarnauja kaip patikimas … skaityti toliau

Lietuvos hidroenergetikų asociacija - Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos narė

Mažųjų hidroelektrinių savininkus vienijanti Lietuvos hidroenergetikų asociacija (LHA) … skaityti toliau

Visi įrašai