Cookies disclaimer

I agree

Our site may use cookies in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

VDU mokslininkai: Mažųjų HE poveikis vandens ekosistemoms yra nereikšmingas

Feb 23, 2021

Šveicarijoje leidžiamas recenzuojamas mokslo žurnalas "Vanduo" paskelbė Kauno VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkų tyrimą apie Lietuvos mažujų hidroelektrinių poveikį vandens ekosistemoms. Straipsnyje skelbiama, kad poveikis ekosistemoms nėra žymus.

Paėmus vandens mėginius prie dešimties mažųjų HE skirtingose Lietuvos vietose, prieš užtvanką ir už jos, kur baigiasi tvenkinys, buvo padarytos išvados, kad vandens fizikinės ir cheminės savybės prie hidrojėgainių nėra pakitusios.

Siekiant ištirti mažųjų HE poveikį Lietuvos žuvų bei kitiems biologiniams indeksams buvo panaudota kartotinė regresinė analizė, kuri parodė, kad šie indeksai priklauso nuo vagos hidraulinių savybių - upės vidutinio gylio ir jos vandens ploto. Panaši analizė parodė, kad kai kuriuos vandens mikroorganizmus labiau paveikia susikaupusio azoto ir kietųjų medžiagų koncentracija nei vandens tėkmė, greitis ar upės vagos plotas.

Prie kai kurių HE, žemiau turbinų išleidžiamo vandens vagoje pastebėti tėkmės pokyčiai, tačiau mokslinio tyrimo išvadose teigiama, kad mažųjų HE įtaka biologiniams indeksams bei žuvų biomasei nėra reikšminga.

Nuoroda į tyrimą: 

https://www.mdpi.com/2073-4441/13/4/433

Europa vienijasi darnios hidroenergetikos plėtrai

Europos Sąjungos finansavimą gavęs projektas, COST … skaityti toliau

Mokslinių tyrimų kryptys ateities hidroenergetikai

Hidroenergetika daugiau kaip šimtą metų tarnauja kaip patikimas … skaityti toliau

Lietuvos hidroenergetikų asociacija - Lietuvos atsinaujinančių išteklių konfederacijos narė

Mažųjų hidroelektrinių savininkus vienijanti Lietuvos hidroenergetikų asociacija (LHA) … skaityti toliau

Visi įrašai